Home - DENK-HR

Ga naar de inhoud

Delen van Ervaring Netwerk en Kennis


In mei 2005 startten wij enthousiast met onze bvba D.E.N.K.-HR en kort daarop met een bescheiden website.
 
Een gedreven prille vijftiger, boordevol energie, die zijn ervaring ten dienste wilde stellen van meerdere ondernemingen.
 Waar nodig en wenselijk kon en wou hij hierbij ook beroep doen op collega's uit zijn netwerk.
 Als  prille vijftiger kwam de eindeloopbaanproblematiek veel dichter bij dan  je ooit voor mogelijk hield! Met het langer werken duidelijker dan ooit  op de agenda leek dit initiatief meer dan de moeite waard om nog  gedreven te willen en kunnen meebouwen aan een "nieuw" ondernemerschap!
 
Credo: Weg met de vooroordelen over 45- of 50-plussers! Ze zijn gemotiveerder en gretiger dan ooit.
 
Dat enthousiasme is er nog steeds ... maar kreeg een nieuwe dimensie. Nu werd die eindeloopbaan-vraag immers erg concreet!
DUS: goed overwegen en de knoop doorhakken!!!
  
Besluit: de  brede operationele context in HRM wordt afgebouwd. We zullen ons enkel  nog focussen op de overdracht van kennis en ervaring, via een rol als  "sparringpartner" ... als externe vertrouwenspersoon bij  loopbaankruispunten en bijzondere uitdagingen.
  
We hebben zelfs besloten om gemakkelijker bereikbaar te zijn voor klanten uit het uiterste westen ... met extra aandacht voor gezonde lucht!
 
Benieuwd hoe dit alles in zijn werk gaat ... geef een seintje!
 
De man achter ...

De diploma's van Licentiaat in de Rechten, Sociaal  Assistent Personeelsbeleid, Middle Management bij Vlerick en HR  Management aan het IPO vormden de soliede basis voor een rijk gevulde  loopbaan binnen HRM (UCO, Papierfabrieken van BelgiĆ«, Honda Europe, Lotus Bakeries Groep), waarvan de helft op directieniveau.


HR-Ambassadeur
 
 
2018 was een erg belangrijk en tegelijk een heuglijk jaar.
 
De toekomst van ons HR-Gala werd verankerd in een nieuwe, sterke structuur met VBO - Antwerp Management School - Jobatmedia en Goosebumps als gedreven nieuwe partners.
In mei 2022 zijn ook Federgon - HRPro en HR Square toegetreden tot het aandeelhouderschap en bestuur.
 
Ik kan dus met gerust gemoed even op de achtergrond verdwijnen.
 
 
In alle stilte wil ik voor hen graag een "Ambassadeur" zijn.
 
Niets moet ... alles kan ...
Ouder worden kun je best als een geschenk aanzien. Dankbaar terugblikken op de vele kansen die je hebt gekregen en de mooie trajecten die je hebt kunnen realiseren. Terugblikken op de vele mooie momenten, contacten ... met evenveel mooie mensen.
Maar ... het zou jammer zijn om alle kennis en ervaring ... om al die mooie herinneringen onaangeroerd te laten nu er extra tijd en ruimte komt!
Delen van Ervaring, Netwerk en Kennis blijft actueel.
Iets teruggeven aan de maatschappij en tegelijk ook aan personen die denken inspiratie te kunnen vinden in die "rijkdom".


Wees welkom ...

Denken... Durven ... Doen ...

Contact us and get a free quote
Terug naar de inhoud